OUDERBIJDRAGE

SPILcentrum Mimosaplein heeft een heel eigen visie op de ontwikkeling van jonge kinderen en wat Vrije Basisschool De Regenboog daaraan kan bijdragen. De vertaling van deze visie vindt u o.a. terug in het onderwijsaanbod, in de wijze waarop de medewerkers met de kinderen omgaan en op basis waarvan het onderwijzend personeel jaarlijks wordt (bij)geschoold. U vindt deze visie vooral ook terug in het geven van specifieke vak lessen, de gebruikte materialen, het schoolmeubilair, de aankleding van de school/klassen en natuurlijk de jaarfeesten.

 

We ontvangen subsidie van de overheid omdat we een erkende basisschool zijn. Deze subsidie is echter niet toereikend om alles te kunnen doen waar we als vrije school voor staan. Wij zijn, net als alle andere vrije scholen, aangewezen op een vrijwillige ouderbijdrage. Een bijdrage die zoals u misschien wel weet substantieel hoger is dan binnen het reguliere onderwijs, maar die wel een van de hoekstenen is waar onze vrije school haar kwaliteit en continuïteit aan dankt.

 

Voor de organisatie en communicatie rondom de vrijwillige ouderbijdrage is de Stichting tot Steun aan de Vrijeschool Eindhoven-Zuid in het leven geroepen. Deze stichting int, beheert en kent de vrijwillige ouderbijdrage toe aan de school. Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur van de school jaarlijks verantwoording af. De Stichting tot Steun informeert daarna de ouders/verzorgers daarover. [Stichting tot Steun]

 

Werkwijze

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun een informatiepakket. Dit pakket bevat:

• Toezeggingsformulier Ouderbijdrage [toezeggingsformulier ouderbijdrage PDF]

• een begeleidend schrijven [begeleidend schrijven PDF]

• een antwoordenvelop

Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Van alle ouders wordt verwacht dat zij dit formulier ingevuld retour sturen. Alleen dan kan de Stichting tot Steun de school laten weten op welk totaal bedrag de school mag rekenen.

Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven op onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag  deze informatie-set krijgen toegezonden.

 

Waaraan besteed

De Stichting tot Steun heeft aangegeven dat zij de financiële steun aan school graag besteed ziet aan uitgaven die het vrijeschool onderwijs in stand houden en mogelijk bevorderen. Omdat er niet direct een heldere scheiding is aan te brengen tussen waar het vrijeschool onderwijs ophoudt en het reguliere onderwijs begint is er voor gekozen dat het bestuur van school achteraf (aan het einde van een kalenderjaar) aangeeft waaraan school de subsidiegelden heeft uitgegeven. Zie verder onderstaande links

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2014

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2015

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2016

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2017

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2018

besteding subsidie uit ouderbijdrage 2019

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot de administratie van de Stichting tot Steun. Contactpersoon is Jos van der Veldt e-mail: stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl.