top of page
IMG_6172.jpeg

Periode onderwijs

In de vrijeschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich mogen ontwikkelen over de volle breedte van hun potentie. De ontwikkelingsvragen die de kinderen stellen, houden meer in dan met alleen maar cognitieve inhouden gerealiseerd kan worden. Het vraagt om een levendige vormgeving van de lessen, waarbij rijk gevulde beelden, ervaringen en belevingen worden opgeroepen in het gevoelsleven van het kind. In die zin dient het onderwijs in zijn geheel kunstzinnig te zijn. 

 

Vooral ons periodeonderwijs leent zich ervoor om op een dusdanige manier les te kunnen geven. Als in de aardrijkskundeperiode in groep 7 bijvoorbeeld de waterkringloop aan de orde komt, dan zal de verbondenheid van de kinderen met dit onderwerp groter zijn en de les zal dieper aangrijpen als de kinderen deze via proefjes hebben mogen aanschouwen, erover hebben mogen zingen en erover getekend dan wel geschilderd hebben.

De  kunstzinnige vakken  zijn niet alleen geïntegreerd in de cognitieve vakken, maar vinden we ook als vaklessen terug in het weekrooster. Zo staan tekenen, schilderen, handwerken, handvaardigheid, vormtekenen, gym, muziek en toneel op het lesrooster. Ze helpen de kinderen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, zodat ze later vanuit eigenheid om weten te gaan met steeds veranderende levenssituaties. 

IMG_5813.jpeg
bottom of page