VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

SPILcentrum Mimosaplein


Waar staat SPILcentrum Mimosaplein voor?

Vrije Basisschool de Regenboog begon in 1980 vanuit het initiatief van een groep ouders en groepsleerkrachten die een school wilden oprichten in Eindhoven Zuid. De Regenboog is organisch gegroeid vanuit een peuterklas tot wat ze is vandaag: een SPILcentrum met meer dan 500 kinderen.

 

SPIL is een samenwerkingsvorm waarbinnen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg samenwerken. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen De afkorting SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren. Maar SPIL staat ook voor:

- Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 binnen één

samenwerkingsverband.

- Een gezamenlijke zorgstructuur voor kinderen.

- Opvoedingsondersteuning op maat voor ouders/verzorgers.

- Een buurtfunctie.

 

Onze school vormt samen met Vrije Kinderopvang Wonderboom een SPILcentrum. Daarmee zitten dagopvang, peuterklassen, basisschool en buitenschoolse opvang onder een dak en hebben zij eenzelfde visie op de ontwikkeling van het kind en de opvoeding en sluiten de organisaties nauw op elkaar aan.

 

Samen werken we vanuit het antroposofisch mensbeeld en bewaren we de eigenheid van de vrijeschool pedagogiek. Vanuit een kritische houding ontwikkelen we die door met hedendaagse inzichten over de ontwikkeling van de mens, het onderwijs en de opvoeding. Continu zijn we ons bewust van ‘waarom wij binnen ons SPILcentrum de dingen doen zoals we ze doen’. Hoe we vorm geven aan de verschillende functies van het SPILcentrum staat beschreven in het pedagogische raamplan. .

 

Naast de locatie op het Mimosaplein heeft het SPILcentrum sinds 2016 op steenworp afstand ook een locatie op de Begoniastraat.

 

Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 – 12

Als SPILcentrum maken we er ons hard voor om de kinderen vanaf de kinderdagopvang tot groep 8 te volgen en om iedere keer dat ze naar een andere fase overgaan zorgvuldig de gegevens over te dragen. Er is dan een zorgoverleg, wat er aan bijdraagt dat de overdracht harmonieus verloopt.

 

Wanneer gegevens uitgewisseld worden, wordt dit met de betreffende ouders besproken en wordt de informatie schriftelijk overgedragen. In het geval van een bijzondere zorgvraag vindt er ook mondelinge overdracht van informatie tussen de betreffende beroepskrachten plaats.

 

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven