Vrije Basisschool De Regenboog

"Kind mogen zijn

             om groot te kunnen worden"

"Hoofd, hart en handen" Vrije Basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons dat we streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van vermogens van onze leerlingen. Daarbij gaat het om het verwerven van kennis, om ontwikkeling van het eigen gevoelsleven, het gevoel voor het sociale, het kunstzinnige, om het versterken van het handelen en het verkrijgen van motorische vaardigheden. We spreken kinderen aan als denkende, voelende en willende wezens. We ervaren dat denken, voelen en willen zich steeds in samenhang met elkaar doorontwikkelen, maar zien nadrukkelijk de verschillende accenten in de verschillende leeftijdsfases. De kracht van het leerplan van De Regenboog is dat het afgestemd is op deze ontwikkelingsfases. Het ondersteunt en stimuleert daarmee de totale ontwikkeling van elk kind. 'Een kind is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat ontstoken wil worden' (Rabelais)

"Ons vrijeschool onderwijs"

Kinderen daadwerkelijk zien We vinden het op onze school van wezenlijk belang dat we met ons onderwijs aansluiten bij de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen. Vanuit dat uitgangspunt krijgt de groepsleerkracht de ruimte om binnen de kaders van ons leerplan eigen keuzes te maken en accenten te leggen, passend bij wat de kinderen vragen/nodig hebben. Het antroposofisch mensbeeld, zoals door Rudolf Steiner is beschreven, vormt hierbij ons uitgangspunt. Kunstzinnig onderwijs Op Vrije Basisschool De Regenboog vinden we het van groot belang dat de kinderen zich mogen ontwikkelen over de volle breedte van hun potentie. We willen het kind de mogelijkheid bieden tot de ontplooiing van zijn eigen gaven om zo zijn eigen weg te vinden. Het vraagt om een levendige vormgeving van de lessen, waarbij rijk gevulde beelden, ervaringen en belevingen worden opgeroepen in het gevoelsleven van het kind.
Jaarfeesten Het vrijeschoolonderwijs erkent de waarde van de sterke verbondenheid van de mens met zijn medemens en het ritme van de natuur. We geven dit een plaats in ons onderwijs door het vieren van de verschillende jaarfeesten. Meer over ons onderwijs Nog meer geïnteresseerd geraakt? Klik dan HIER voor meer informatie.
"Van baby tot schoolkind" Wij vinden het van belang dat de ontwikkeling en opvoeding van een kind van 0 tot 13-14 jaar vanuit een en dezelfde pedagogische visie plaatsvindt. Daarom vormt Vrije Basisschool De Regenboog samen met Vrije Kinderopvang De Wonderboom een SPILcentrum. SPIL staat voor SPelen, Integregen en Leren. Daarmee zitten dagopvang, peuterklassen, basisschool en buitenschoolse opvang onder een dak en hebben zij eenzelfde visie op de ontwikkeling en opvoeding van het kind en sluiten de organisaties nauw op elkaar aan. Samen werken de school en de kinderopvang vanuit het antroposofisch mensbeeld en wordt de eigenheid van de vrijeschool pedagogiek bewaard.
"Aanmelden" Wij vinden het van belang dat ouders en de school een goed beeld van elkaar hebben, om te kunnen bepalen of de school de juiste school voor uw kind is. Om dit mogelijk te maken organiseren wij inloopochtenden en informatieavonden. Wanneer u interesse heeft voor Vrije Basisschool De Regenboog, dan bent u van harte uitgenodigd om op een van onze inloopochtenden en informatieavonden te komen. Tijdens de inloopochtend kunt u de school ‘in bedrijf’ zien, kunt u sfeer proeven en is er ruimte om vragen te stellen. Tijdens de informatieavonden gaan we dieper op het vrijeschool onderwijs in, wordt u geïnformeerd over het aannamebeleid en is er ruimte voor persoonlijke vragen.

VBS De Regenboog

 

ALLES OVER AANMELDEN

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15 5644 NA Eindhoven
T: 040-7200850 E: info@vbs-deregenboog.nl
Locatie Mimosaplein 1 5643 CJ Eindhoven T: 040-2110648 E: info@vbs-deregenboog.nl