top of page
F0915084-B777-4427-B277-AFE3CF43824C.JPG

Onze Missie

Vrije Basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons het volgende:

De school stelt zich ten doel ieder kind zo te begeleiden dat hij/zij de eigen potenties kan laten uitgroeien tot fysieke, sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, waarmee hij/zij als lid van de maatschappij een eigen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling ervan. 

 

Het op de juiste wijze beleven en doorleven van de fase van het kind –zijn, zien wij als een noodzakelijke voorwaarde om tot volwassenheid te komen. Het antroposofische mensbeeld vormt hiertoe ons referentiekader en is uitgangspunt van ons onderwijs.

 

In hun uniciteit krijgen de kinderen op het voor hun juiste ontwikkelingsmoment de juiste ontwikkelingsstof aangereikt, binnen de pedagogische en didactische context van de groep. De vrije schoolpedagogiek is hierbij onze leidraad.

 

De school acht het van fundamenteel belang dat kinderen, ouders, personeel en andere betrokkenen ervaren dat ze deel uit maken van een gemeenschap, waarbinnen ze gekend en erkend worden en mogen zijn wie ze werkelijk zijn.

Onze Waarden

waarden

Het antroposofische mensbeeld en de vrije schoolpedagogiek (ontwikkeld door Rudolf Steiner) zijn inspiratiebron en uitgangspunt voor onze visie op onderwijs en het werken met kinderen. De praktische uitwerking hiervan is in voortdurende ontwikkeling, omdat iedere tijd (en de samenleving in die tijd), maar vooral ieder kind zijn eigen vragen stelt  en recht heeft op zijn eigen antwoorden.

bottom of page