top of page

Wat is het SPIL Centrum?

SPIL staat voor
SPelen, Integregen en Leren.

Wij vinden het van belang dat de ontwikkeling en opvoeding van een kind van 0 tot 13-14 jaar vanuit een en dezelfde pedagogische visie plaatsvindt. Daarom vormt Vrije Basisschool De Regenboog samen met Vrije Kinderopvang De Wonderboom een SPILcentrum.
 

Hiermee zitten dagopvang, peuterklassen, basisschool en buitenschoolse opvang onder een dak en hebben zij eenzelfde visie op de ontwikkeling en opvoeding van het kind en sluiten de organisaties nauw op elkaar aan. Samen werken de school en de kinderopvang vanuit het antroposofisch mensbeeld en wordt de eigenheid van de vrijeschool pedagogiek bewaard.

SPIL is een samenwerkingsvorm waarbinnen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg samenwerken. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen De afkorting SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren. Maar SPIL staat ook voor:

- Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 binnen één

samenwerkingsverband.

- Een gezamenlijke zorgstructuur voor kinderen.

- Opvoedingsondersteuning op maat voor ouders/verzorgers.

- Een buurtfunctie.

 

Onze school vormt samen met Vrije Kinderopvang Wonderboom een SPILcentrum. Daarmee zitten dagopvang, peuterklassen, basisschool en buitenschoolse opvang onder een dak en hebben zij eenzelfde visie op de ontwikkeling van het kind en de opvoeding en sluiten de organisaties nauw op elkaar aan.

 

Samen werken we vanuit het antroposofisch mensbeeld en bewaren we de eigenheid van de vrijeschool pedagogiek. Vanuit een kritische houding ontwikkelen we die door met hedendaagse inzichten over de ontwikkeling van de mens, het onderwijs en de opvoeding. Continu zijn we ons bewust van ‘waarom wij binnen ons SPILcentrum de dingen doen zoals we ze doen’. Hoe we vorm geven aan de verschillende functies van het SPILcentrum staat beschreven in het pedagogische raamplan. .

 

Naast de locatie op het Mimosaplein heeft het SPILcentrum sinds 2016 op steenworp afstand ook een locatie op de Begoniastraat.

 

Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 – 12

Als SPILcentrum maken we er ons hard voor om de kinderen vanaf de kinderdagopvang tot groep 8 te volgen en om iedere keer dat ze naar een andere fase overgaan zorgvuldig de gegevens over te dragen. Er is dan een zorgoverleg, wat er aan bijdraagt dat de overdracht harmonieus verloopt.

 

Wanneer gegevens uitgewisseld worden, wordt dit met de betreffende ouders besproken en wordt de informatie schriftelijk overgedragen. In het geval van een bijzondere zorgvraag vindt er ook mondelinge overdracht van informatie tussen de betreffende beroepskrachten plaats.

bottom of page