top of page

Ons vrijeschool onderwijs

Kinderen daadwerkelijk zien

We vinden het op onze school van wezenlijk belang dat we met ons onderwijs aansluiten bij de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen. Vanuit dat uitgangspunt krijgt de groepsleerkracht de ruimte om binnen de kaders van ons leerplan eigen keuzes te maken en accenten te leggen, passend bij wat de kinderen vragen/nodig hebben. Het antroposofisch mensbeeld, zoals door Rudolf Steiner is beschreven, vormt hierbij ons uitgangspunt.

8136B32E-DAAE-4066-B409-84C27964D936.jpe

Ons kunstzinnig
onderwijs

Op Vrije Basisschool De Regenboog vinden we het van groot belang dat de kinderen zich mogen ontwikkelen over de volle breedte van hun potentie.

We willen het kind de mogelijkheid bieden tot de ontplooiing van zijn eigen gaven om zo zijn eigen weg te vinden. Het vraagt om een levendige vormgeving van de lessen, waarbij rijk gevulde beelden, ervaringen en belevingen worden opgeroepen in het gevoelsleven van het kind. 

20190624_091002_edited.jpg

Jaarfeesten

Het vrijeschoolonderwijs erkent de waarde van de sterke verbondenheid van de mens met zijn medemens en het ritme van de natuur. We geven dit een plaats in ons onderwijs door het vieren van de verschillende jaarfeesten.

img_20180824_115810_479.jpg(mediaclass-m
20190927_105409.jpg

Trots

Wij zijn trots op onze vaklessen zoals gym, handwerken, circus en kookles. Ook beleven wij met de kleuters eens per maand een buitendag!

Een hele ochtend buiten wandelen, spelen en ontdekken met meesters en juffen, kinderen en ouders.

bottom of page