top of page

OUDerschenking

SPILcentrum Mimosaplein heeft een heel eigen visie op de ontwikkeling van jonge kinderen en wat Vrije Basisschool De Regenboog daaraan kan bijdragen. De vertaling van deze visie vindt u o.a. terug in het onderwijsaanbod, in de wijze waarop de medewerkers met de kinderen omgaan en op basis waarvan het onderwijzend personeel jaarlijks wordt (bij)geschoold. U vindt deze visie vooral ook terug in het geven van specifieke vaklessen, de gebruikte materialen, het schoolmeubilair, de aankleding van de school/klassen en natuurlijk de jaarfeesten.

 

We ontvangen subsidie van de overheid omdat we een erkende basisschool zijn. Deze subsidie is echter niet toereikend om alles te kunnen doen waar we als vrije school voor staan. Wij zijn, net als alle andere vrije scholen, aangewezen op vrijwillige ouderschenkingen. Een schenking die zoals u misschien wel weet substantieel hoger is dan binnen het reguliere onderwijs, maar die wel een van de hoekstenen is waar onze vrije school haar kwaliteit en continuïteit aan dankt.

 

Voor de organisatie en communicatie rondom de vrijwillige ouderschenking is de Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen (VVS De Kempen) - voorheen bekend als Stichting tot Steun - in het leven geroepen. Deze stichting organiseert en int de schenkingen. En kent de vrijwillige ouderschenking toe aan de school. De administratie en de inning hebben zij ondergebracht bij administratiekantoor Kubus. Over de besteding van de ouderschenking legt het bestuur van de school jaarlijks verantwoording af aan de Stichting VVS De Kempen die daarna de ouders/verzorgers informeert.

 

Werkwijze

Alle ouders/verzorgers ontvangen een informatiepakket. Dit pakket bevat:

Toezeggingsformulier Ouderschenking 

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier ouderschenking’ aan op welk bedrag onze school in de jaren dat het kind naar school gaat namens hen mag rekenen. Het verzoek is om altijd het formulier in te dienen ook als er een keuze gemaakt wordt om geen schenking te doen. 

Waaraan besteed

De Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen heeft aangegeven dat zij de financiële steun aan school graag besteed ziet aan uitgaven die het vrijeschool onderwijs in stand houden en mogelijk bevorderen. Het bestuur van de school geeft achteraf (aan het einde van een kalenderjaar) aan waaraan de school de subsidiegelden heeft uitgegeven. Zie verder onderstaande links

Kijk voor alle informatie over Ouderschenking op www.vvsdekempen.nl .

 

bottom of page